sidebar 隐藏/显示
2008-02-19

虎 影 - []

http://

 一只东北虎行走在水边。


评论

 • 欢迎师兄多推荐好博客

  唐克 () 发表于 2008-03-11 15:33:52
 • http://blog.sina.com.cn/u/1417229605
  多看看,他对光线运用、摄影语言把握的很好。

  灯光片 () 发表于 2008-03-05 16:23:20
 • 站在对岸

  唐克 () 发表于 2008-02-21 18:51:23
 • 水虎,想法不错!

  戈多 () 发表于 2008-02-21 13:27:31
 • 你站在哪拍的呀?

  笑雨 () 发表于 2008-02-19 21:28:17

发表评论